Projecte La Rambleta

El projecte

La Rambleta és un vial de secció reduïda, amb doble sentit de circulació, amb voreres impracticables per la reduïda dimensió i per l’arbrat existent que l’ocupa.

L’arbrat existent està molt adossat a les tanques, malmetent-les en alguns casos ja que té arrels molt invasives i són arbres de grans dimensions. Durant el procés de projecte s’ha pres la decisió per voluntat dels veïns de substituir els arbres dels primer tram rectilini de la Rambleta per arbres nous amb arrels menys invasives i més separats de les tanques.

Amb la reforma que es pretén la Rambleta serà un vial plataforma única, amb circulació de vianants i de vehicles sense desnivells, de prioritat serà invertida. Es preveu un sol sentit de circulació des de l’Avinguda Puig i Cunyer fins a la Carretera de Vic BV-5201.

La reforma d’aquest carrer també pretén reduir la densitat de trànsit d’entrada i de sortida del municipi de la zona nord del poble, desviant el trànsit cap al carrer de Calldetenes, i sobretot reduir la velocitat de circulació per aquest vial.

Per aconseguir-ho s’ha optat per construir uns grans escossells, separats lleugerament de les tanques existents, per remarcar l’arbrat i fer urbanització més amable i no tant dura, i així també reduir la secció útil rodada. Aquests escossells estaran emmarcats per una planxa d’acer corten, col·locada al mateix nivell que el paviment.

Al primer tram de la Rambleta el vial serà de composició simètrica, amb arbrat als dos laterals.

Després del revolt es mantindran els roures existents en la connexió de la Rambleta amb la carretera BV-5201, i el vial es desplaçarà cap a un lateral deixant un itinerari practicable i un gran escossell al lateral sud del vial.

A la connexió amb la carretera BV-5201, s’aprofitarà l’espai que quedarà lliure entre els dos grans roures existents que es mantindran per fer una zona de descans. Això s’aconseguirà formant un esglaonat que salvarà el desnivell actual fins a la carretera, i es crearà una gran jardinera per al primer roure, amb murs de formigó revestits amb acer corten, que donaran la benvinguda al poble des del a carretera.

En els dos extrems de la Rambleta, tant a l’Avinguda Puig i Cunyer com a la carretera BV-5201, es deixarà passar la vorera de panot contínua, per tant l’accés rodat es farà a través d’un gual i passant per sobre la vorera. D’aquesta manera s’alertarà als conductors de la prioritar de vianants i es donarà continuïtat a l’accessibilitat d’aquests punts.

Es pavimentarà el tram de la vorera de la carretera BV-5201 des d’aquest punt en direcció al centre del poble que no ho està.

La vorera també es prolongarà en direcció Vic, on hi ha una vorera existent de menys de 3m i una cuneta al costat entre la vorera i la carretera. S’ampliarà fins a 3 m d’amplada i se’n millorarà l’accessibilitat.

Es connectarà en aquest punt cap a la urbanització de la Font d’en Pep, fent un pas de vianants elevat fins a davant de Can Planas, on també en aquest punt s’ampliarà la vorera i es pavimentarà amb panot.

Finalment es preveu fer un itinerari de vianants i bicicletes que comuniqui la urbanització de la Font d’en Titus amb la carretera i així facilitar la comunicació d’aquest zona amb el centre del poble.

L’itinerari seguirà la topografia existent, passant pel costat de l’estació meteorològica existent i intentarà mantenir l’arbrat de la zona verda que ocupa. Tindrà un traçat sinuós fins arribar al lateral del vial existent on transcorrerà en paral·lel.

El debat

Una vegada es va plantejar el projecte de la Rambleta va sorgir el debat tan amb els partidaris de mantenir els arbres que segons projecte s'havien de retirar com amb aquells partidaris de substituir-los.

Exemple de la polèmica en són els escrits d'opinió publicats al 9Nou per veïns i per la Plataforma de defensa dels plataners així com la notícia inicial de la remodelació de la Rambleta. En els diferents escrits es constata la polèmica sorgida fruit de la proposta de retirada dels plataners de l'avinguda.

Un estudi d'arbrat

Vista la polèmica sorgida per la remodelació de la Rambleta, s'encarrega un estudi d'arbrat a Josep Selga, especialista en arbrat urbà, per tal que analitzi el debat sorgit i proposi la millor solució en termes urbanístics i de medi ambient. Finalment, l'estudi conclou que la millor solució és la retirada dels plataners.

Una reunió per exposar el projecte final

Properament es convocarà una reunió informativa per tal d'exposar el resultat de l'estudi així com la decisió final als veïns.

Què n'opines?

Es poden presentar les opinions així com fer les consultes que es considerin oportunes mitjançant instància genèrica .

Darrera actualització: 18.02.2019 | 08:57
Darrera actualització: 18.02.2019 | 08:57